4 Competion Tasks

Deltävlingsbeskrivningar

15.1 Pilot declared goal (PDG) - Pilotvalt mål

Varje pilot väljer före start ut ett eller flera mål. Målen är alltid vägkorsningar eftersom de syns bra från luften och är väl definierade på tävlingskartan. Resultatet är avståndet till det närmaste av pilotens mål. Starten sker oftast från en gemensam startplats.

15.2 Judge declared goal (JDG) - Domarvalt mål

Alla startar från samma startfält och skall flyga mot ett mål som tävlingsledningen bestämt.

15.3 Hesitation waltz (HWZ) - Villrådigas vals

Tävlingsledningen bestämmer ett antal mål. Piloterna startar från samma startfält och får välja ett av målen.

15.4 Fly in (FIN) - Fly in

Piloterna väljer egna startplatser och flyger mot ett gemensamt mål.

15.5 Fly on (FON) - Fly on

En deltävling som flygs omedelbart efter en föregående deltävling under samma flygning. Under den föregående tävlingen bestämmer varje pilot sitt mål i nästa deltävling. Målet skall anges på den markering som piloten kastar vid den föregående deltävlingens mål.

15.6 Hare and hounds (HNH) - Harjakt

Alla startar från samma startfält. En ballong (haren) som flygs av en tävlingsfunktionär, startar strax före de tävlande som skall följa efter och försöka nå ett målkors som läggs ut där haren landar. Denna tävlingsform är också vanlig vid mindre tävlingar.

15.7 Watership down (WSD) - Den långa flykten

Alla tävlande startar från ett gemensamt startfält. De skall flyga mot en angiven plats där en annan ballong, haren, startar på en angiven tid. De tävlande skall följa efter och försöka nå ett målkors som läggs ut där haren landar.

15.8 Gordon Bennett memorial (GBM) - Gordon Bennetts minne

De tävlande skall försöka nå ett angivet mål men markeringen måste hamna inom ett givet område. Målområdet kan vara relativt stort och begränsas av vägar. Målet kan också ligga på ett fält och det tillåtna området begränsas av fältets gränser.

15.9 Calculated rate of approach (CRT) - Beräkna ankomst

Ett mål och ett eller flera målområden är angivna av tävlingsledningen. Varje målområde är öppet under begränsade tidsperioder, olika för varje område. Området närmast målet är öppet under kortast tid. Det gäller för de tävlande att välja starttid och släppa sin markering nära målet men inom ett område som är öppet under just den tid som markeringen träffar marken.

15.10 Race to an area (RTA) - Först till kvarn

Den som på kortast tid från start kan släppa en markering inom ett givet område vinner denna deltävling.

15.11 Elbow (ELB) - Armbåge

De tävlande skall försöka ändra sin färdriktning så mycket som möjligt under flygningen. Först flyger de en bestämd minsta distans. Där släpper de en markering och försöker sedan ändra riktning. Ibland lyckas de komma tillbaka till startplatsen och då blir riktningsändringen 180 grader.

15.12 Land run (LRN) - Ringa in en yta

Piloterna skall, inom ett givet område, försöka skapa en triangel med så stor yta som möjligt. Triangelns spetsar kan utgöras av markeringar som släpps under flygningen eller av startplats, markering och landningsplats.

15.13 Minimum distance (MDT) - Minsta distans

Efter en bestämd minsta flygtid ska piloterna försöka kasta en markering så nära startplatsen som möjligt.

15.14 Shortest flight (SFL) - Kortast flygning

Ett eller flera målområden är bestämda. Piloterna ska försöka kasta en markering inom ett målområde och så nära startplatsen som möjligt. Avståndet till startplatsen räknas.

15.15 Minimum distance double drop (MDD) - Dagens minsta dubbel

De tävlande ska försöka kasta två markeringar inom två olika målområden. Minsta avstånd mellan de båda markeringarna vinner.

15.16 Maximum distance time (XDT) - Största distans på tid

De tävlande ska kasta en markering så långt från startplatsen som möjligt inom en bestämd tid.

15.17  Maximum distance (XDI) - Största distans

De tävlande ska kasta en markering så långt från startplatsen som möjligt inom ett bestämt område.

15.18 Maximum distance double drop (XDD) - Dagens längsta dubbel

De tävlande ska kasta två markeringar så långt från varandra som möjligt inom en eller flera bestämda områden.

15.19 Angle (ANG) - Vinkel

De tävlande ska flyga i en riktning som avviker så mycket som möjligt från en angiven riktning.

15.20 3D SHAPE TASK (3DT) - Box

Ett 3D-område definieras i luftrummet. Piloterna skall försöka flyga längsta möjliga sträcka i detta 3D-område.

 

balloon_race_graphics.pdf (283.77 kb)

Month List